image
  • google
  • ฮัลโหลหนีห่าว คือ โรงเรียน สอนภาษาจีน อังกฤษ คณิตศาสตร์ และ ศิลปะ ที่เรียนสนุก เน้นกิจกรรม ทำให้กล้าพูด และ พูดเป็น โดย ทีมงานคุณครู ที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขา พร้อม บรรยากาศการเรียน ที่สนุกสนาน โดย นักเรียน จะได้เรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง และ การเข้าถึง สิ่งที่อยากเรียน ในแบบสบายๆ ไม่เครียด ซึ่งจะช่วยให้ นักเรียน มีพัฒนาการ และ กล้าพูด กล้าถาม มากขึ้น

   เริ่มเรียนกับ ฮัลโหลหนีห่าว ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

   1. การวัดระดับภาษา ของ ผู้เรียน (ทดสอบฟรี!) เพื่อช่วยให้ผู้เรียน กำหนดเป้าหมาย ของ การเรียนภาษา ที่ชัดเจน
   2. เมื่อได้ผลคะแนน คุณครู จะช่วย แนะแนวทางว่า ต้องเรียนภาษา แบบไหน จึงจะได้ผล ดีที่สุด สำหรับคุณ
   3. กำหนดวัน และ เวลาเรียน กับ คุณครู ที่มีคุณภาพ และ สอนเก่ง ที่ ฮัลโหลหนีห่าว
   4. ที่สุดแล้ว คุณจะได้ใช้ ภาษาที่เรียนไป อย่างมั่นใจ ในบรรยากาศ ที่เป็นกันเอง พร้อมสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนสอนภาษา ฮัลโหลหนีห่าว ของเรา
  • หลักสูตร ภาษาจีน

   • ภาษาจีนสำหรับเด็ก
    คอร์สนี้จะประกอบด้วยหัวข้อที่ใช้งานเป็นประจำ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และมีแบบฝึกหัด ซึ่งนักเรียนยังจะได้ฝึกเขียนพินอิน (การผันเสียงตามหลักภาษาจีน) ฝึกเขียนตัวอักษรจีนและอื่น ๆ นักเรียนจะได้ทำความคุ้นเคยและใช้ภาษาจีนในการพูดและการเขียนได้อย่างมั่นใจ
   • การสนทนาภาษาจีน
    คุณจะได้เรียนคำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาจีนผ่านการสนทนา ทำให้พูดภาษาจีนเป็น การเรียนการสอนแบบโต้ตอบกับครูตลอดเวลาเรียน จะทำให้คุณได้ใช้ทักษะการสื่อสารและนำไปใช้ได้ทุกเมื่อ
   • ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
    คอร์สเรียนนี้ ฮัลโหลหนีห่าวจัดเตรียมไว้ สำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงานซึ่งมีความรู้ภาษาจีนในระดับหนึ่ง แต่ต้องการจะเน้นเฉพาะด้านเพื่อให้เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ และเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเองให้มีความรู้มากยิ่งๆขึ้น
   • HSK
    การเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ HSK เตรียมพร้อมและประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาจีน
   • คอร์สเรียนภาษาช่วงปิดเทอม
    เรียนสนุก พร้อมกับเพื่อนๆ เด็กๆ จะได้ทำงานเป็นทีม กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการพึ่งตนเอง

   ความสนุกสนาน

   วิธีที่สนุกและมีประสิทธิภาพ ในการเรียนภาษาจีน คือ เรียนผ่านกิจกรรม เกมส์ที่สนุกสนาน บทเพลงที่ไพเราะและน่าสนใจ อีกทั้ง แบบฝึกหัดที่่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

  • image
  • image
  • หลักสูตร ภาษาอังกฤษ

   • ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
    ในคาบเรียนส่วนใหญ่จะเน้นให้นักเรียนพูดคุย สนทนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำงานเป็นคู่ การเล่นเกมส์ จะเป็นตัวช่วยเสริมให้นักเรียนสามารถจดจำภาษาและสำเนียงได้ดี
   • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
    การเรียนคำศัพท์และหลักไวยากรณ์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษ ฮัลโหลหนีห่าว จึงเน้นสอดแทรกความรู้เหล่านั้นควบคู่ไปการสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในเวลาเดียวกัน
   • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
    เราเน้นพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน และให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   • คอร์สเรียนภาษาช่วงปิดเทอม
    เรียนสนุก พร้อมกับเพื่อนๆ เด็กๆ จะได้ทำงานเป็นทีม กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการพึ่งตนเอง

   รับประกันได้ผลเร็ว เพียงเริ่มเรียนคลาสแรกๆ

  • หลักสูตร คณิตศาสตร์

   เราออกแบบเพื่อให้น้องๆ ได้ใช้ความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ เน้นการนำความรู้ทุกบทเรียนมาประยุกต์ใช้ มีวิธีการทำที่หลากหลาย ช่วยฝึกผู้เรียนในการคิดวางแผน ฝึกการคาดการณ์ก่อนลงมือทำ ช่วยส่งเสริมสมาธิ และยังเป็นการรู้จักใช้หรือหาเหตุผล ทราบที่มาที่ไปผ่านวิธีการทำ

   ประโยชน์ของการเรียนคณิตศาตร์

   คณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้คนมีความคิดรอบคอบ มีเหตุผล รู้จักหาความจริงมีคุณธรรมเช่นนี้อยู่ในใจ เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าความเจริญในด้านวิทยาการใด ๆ นอกจากนี้เมื่อเด็กคิดเป็น และเคยชินต่อการแก้ปัญหาตามวัยไปทุกระยะแล้ว เมื่อเป็นผู้ใหญ่ย่อมสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ คณิตศาสตร์ยังเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์และเป็นวิชาหลัก ฝึกในเรื่องการสังเกต และเป็นกุญแจนำไปสู่วิชาการใหม่ ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางศิลปศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ หรือด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ

   คณิตศาสตร์เป็นภาษาอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดขึ้นด้วยข้อความทางสัญลักษณ์ที่กระชับรัดกุมและสื่อความหมายได้ ภาษาคณิตศาสตร์เป็นภาษาซึ่งดำเนินไปด้วยการคิดมากกว่าการฟัง

  • image
  • image
  • หลักสูตร ศิลปะ

   • ศิลปะเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี
    เน้นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ เรียนรู้การวาด การใช้สี การใช้วัสดุที่หลากหลาย พัฒนากล้ามเนื้อมือ เพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ในด้านอื่นๆ
   • ศิลปะเด็ก อายุ 6-12 ปี
    ศิลปะเพื่อพัฒนาสมอง และทักษะการคิด เน้นความเข้าใจทางศิลปะอย่างตามธรรมชาติ การฝึกฝนระบบความคิดในด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดสังเคราะห์ วิเคราะห์ ฯลฯ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่าน งานวาดรูป ระบายสี งานปั้น งานประดิษฐ์ งานพิมพ์ภาพ โดยคุณครูจะช่วยดูเด็กเป็นรายบุคคลไป และจะพัฒนาตามความสามารถ และศักยภาพของเด็กแต่ละคน
   • บุคคลทั่วไป อายุ 10 ปี ขึ้นไป
    สอนเทคนิคการวาดภาพ Drawing, สีน้ำ, สีน้ำมัน, สีไม้, สีโปสเตอร์, สีชอล์ก, สีอะคริลิก, การวาดการ์ตูน
    และอื่นๆ
 • ภาพบรรยากาศ

  • ติดต่อเรา

  • ฮัลโหล หนีห่าว (โฮมโปรพระราม 2)

   45/581 หมู่ 6 อาคารโฮมโปร พระราม 2
   ชั้น 1 ห้อง 9-10 RTD ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ
   เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

   13.663466,100.442137

   085-111-5997

   hellonihaorama2@gmail.com

   HelloNihaoSchool (LINE)

  • ฮัลโหล หนีห่าว (พุทธบูชาซอย 14)

   60/204 หมู่ 7 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด
   เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

   085-111-5997

   hellonihaorama2@gmail.com

   HelloNihaoSchool (LINE)

085-111-5997  hellonihaorama2@gmail.com

mobile friendly w3c certified find us on facebook add frind (line)
8columns รับทำเว็บไซต์ แบบ Responsive ใช้งานง่าย แก้ไขได้เอง ค้นเจอใน Google
ปรับแต่งการแสดงผล