• ประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน


  15/03/2018 16:30

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 61

 • google

  ประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน

  1. ประเทศจีนร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่ต่อเนื่องมายาวนานกว่า 5,000 ปี
  2. เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดถึง 1.28 พันล้านคน
  3. ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดถึง 873 ล้านคนทั่วโลก และ 1 ใน 5 ของประชากรโลกพูดภาษาจีน
  4. นอกจากประเทศจีน และไต้หวันแล้ว ภาษาจีนกลางยังใช้พูดกันในบรรดากลุ่มชาวจีนที่ทรงอิทธิพลและมีความสำคัญใน ประเทศต่าง ๆ เช่น อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ และ มองโกเลีย
  5. ปัจจุบันจีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก
  6. จีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา
  7. บริษัทของสหรัฐอเมริกาจำนวนมากดำเนินธุรกิจ และทำการลงทุนระยะยาวในประเทศจีน

ฮัลโหลหนีห่าว คือ โรงเรียนสอน ภาษาจีน อังกฤษ คณิต และ ศิลปะ ที่เรียนสนุก เน้นกิจกรรม ทำให้กล้าพูด และ พูดเป็น นอกเหนือจาก ความสนุกสนาน นักเรียน จะได้เรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง และ การเข้าถึงถึง สิ่งที่อยากเรียน นักเรียน จะไม่เครียด และ กิจกรรมนั้นๆ จะทำให้ นักเรียนกล้าพูด และ กล้าซักถาม มากขึ้น สมัครเรียน โทร. 085-111-5997 LINE: HelloNihaoSchool