• ที่มาของตัวอักษรจีนเป็นอย่างไร


  15/03/2018 16:31

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 799

 • image
  >> กระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวอักษรจีนเป็นกระบวนการที่รูปแบบของตัวอักษรจีน เริ่มปรับให้มีระเบียบและมีความแน่นอนขึ้นเรื่อยๆ รูปแบบเสี่ยวจ้วนได้กำหนดจำนวนขีดของตัวอักษรแต่ละตัวให้ชัดเจน ส่วนลวี่ซูก็ได้สร้างระบบรูปแบบการเขียนตัวอักษรจีนใหม่ รูปร่างค่อยๆเป็นสี่เหลี่ยมแบนๆ พอถึงยุคข่ายซู รูปร่างของตัวอักษรจีนก็ มีทรงมาตรฐานแน่นอน และได้กำหนดขีดพื้นฐานต่างๆขึ้น ได้แก่ ขีดแนวนอน ขีดแนวยืน ขีดเบี่ยงซ้าย ขีดแต้ม ขีดลากลงขวา ขีดตวัดขึ้น และขีดโค้ง รูปร่างของแต่ละขีดก็ได้รับการปรับปรุงให้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น จำนวนขีดและลำดับการเขียนขีดของตัวอักษรแต่ละตัวก็จะกำหนดไว้ พันกว่าปีมานี้ รูปแบบข่ายซูเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของตัวอักษรจีนมาโดยตลอด
  >> ตัวอักษรจีนเป็นรูปแบบตัวอักษรภาพโดยพื้นฐานแสดงความหมายโดยถือตัวอักษรที่เขียนตามรูปของสิ่งของต่างๆเป็นพื้นฐาน มีจำนวนตัวอักษรทั้งหมดประมาณหนึ่งหมื่นตัว ที่ใช้บ่อยๆมีประมาณสามพันตัว ตัวอักษรกว่าสามพันตัวนี้สามารถประกอบเป็นคำและสำนวนมากมาย คำและสำนวนต่างๆก็จะประกอบเป็นประโยคต่างๆ
  >> ภายหลังเกิดตัวอักษรจีน ได้ส่งอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อประเทศรอบข้าง ตัวอักษรของภาษาญี่ปุ่น เวียดนาม เกาหลีเป็นต้นก็เกิดขึ้นจากพื้นฐานของตัวอักษรจีน
  >> ตัวอักษรจีนเป็นหนึ่งในตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังเป็นตัวอักษรที่ คนใช้มากที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน จำนวนของตัวอักษรจีนมีมากกว่า 6 หมื่นตัว ในนี้มีตัวอักษรที่ใช้บ่อย 6000 ตัว ตัวอักษรจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีต้นกำเนิดมาจากการจดบันทึกรูปภาพ ตัวอักษรจีนที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้ขุดค้นพบ ในขณะนี้คือ "เจี๋ยกู่เหวิน甲骨文" ซึ่งเป็นตัวอักษรที่มีอายุมากกว่า 3400 ปีมาแล้วและ ยังถือเป็นตัวอักษรที่สมบูรณ์มาก

  อักษรบนกระดองเต่า เจี๋ยกู่เหวิน 甲骨文

  >> รูปลักษณะของตัวอักษรจีนตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมที่เป็นตัวอักษรภาพได้กลายเป็นตัวอักษรสี่เหลี่ยมที่ใช้ขีด ประกอบกันขึ้น ดังนั้น โดยทั่วไปแล้วจึงเรียกตัวอักษรจีนว่า "ฟางไคว้เหวินจื้อ 方块字" (ตัวอักษรสี่เหลี่ยม) ซึ่งได้ วิวัฒนาการมาจาก "เจี๋ยกู่เหวิน " "จินเหวิน金文อักษรที่ถูกค้นพบบนเครื่อง ทองเหลืองโบราณ ถูกค้นพบตอนปลายสมัยราชวงศ์ซาง" "เสี่ยวจว้น 小篆 เป็นอักษรมาตรฐานสมัยราชวงศ์จิ้น" "ลี่ซู 隶书 อักษรมาตรฐานในสมัยราชวงศ์ฮั่น" "ไข่ซู 楷书 อักษรมาตรฐานสมัยราชวงศ์ฮั่นเช่นกัน" เป็นต้น
  >> พันกว่าปีมานี้ ชาวจีนได้ใช้อักษรจีนแบบตัวเต็มในการเขียน แต่ตัวเต็มนี้ มีจำนวนขีดมาก ยากต่อการเรียนรู้ จดจำ และเขียน ดังนั้นเพื่อสนองความ ต้องการทางด้านการขยายการศึกษา ในปี ค.ศ.1949 เป็นต้นมารัฐบาลจีนจึง ได้กำหนดการย่อตัวอักษรจีนให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันอักษรจีน แบบตัวย่อ 2000กว่าตัวได้เข้ามาแทนที่อักษรจีนแบบตัวเต็ม นอกจากนั้นอักษร จีนแบบตัวย่อยังเป็นภาษาทางการภาษาหนึ่งของสหประชาชาติ
  >> ในประวัติศาสตร์นั้น ตัวอักษรจีนได้เคยถูกประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ยืมไปใช้เป็นเวลานาน ดังนั้นตัวอักษรจีนจึงได้แพร่หลายไปทั่วโลกด้วยเสน่ห์ ที่เป็นเอกลักษณ์

ฮัลโหลหนีห่าว คือ โรงเรียนสอน ภาษาจีน อังกฤษ คณิต และ ศิลปะ ที่เรียนสนุก เน้นกิจกรรม ทำให้กล้าพูด และ พูดเป็น นอกเหนือจาก ความสนุกสนาน นักเรียน จะได้เรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง และ การเข้าถึงถึง สิ่งที่อยากเรียน นักเรียน จะไม่เครียด และ กิจกรรมนั้นๆ จะทำให้ นักเรียนกล้าพูด และ กล้าซักถาม มากขึ้น สมัครเรียน โทร. 085-111-5997 LINE: HelloNihaoSchool