• การเพิ่มทักษะ (skill) ด้านศิลปะ


  15/03/2018 16:26

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 118

 • image
  การเพิ่มทักษะ (skill) ด้านศิลปะ สำหรับเด็กปฐมวัยวาดรูประบายสี ตัดปะ ติดแปะ สอนพิเศษอนุลาลทุกระดับ อ.1-อ.3 สอนให้น้องที่มีความสนใจเพิ่มศักยภาพด้านวาดเขียน ทีมงานมีการรับสอนพิเศษอนุบาล สามารถสอนพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีความชอบด้านนี้ ผู้ปกครองสามารถปูพื้นฐานให้น้องๆ เรียนพิเศษ 1 วันต่อสัปดาห์ ให้น้องที่เรียนหลายๆวิชามาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสอนภาษาไทยอนุบาล สอนภาษาอังกฤษอนุบาล หรือสอนเสริมเชาว์ปัญญา น้องๆที่ยังเป็นเด็กเล็กอาจต้องการการผ่อนคลายรีแลกซ์ จากการฝึกทักษะในด้านต่างๆ หัดมาให้นองให้ฝึกสมองซีกขวากันดีกว่า เริ่มการเรียนเสริมวิชาศิลปะ พื้นฐานด้วยการ
  -ลากเส้น ด้วยดินสอ ขีดเส้นตามเส้นประ
  -ระบายสีภาพวาดที่น้องๆ ชอบ “Frozen Fever, Mind Pony, BEN10, iron man”
  -สอนทักษะการสอนศิลปะ ของเด็กปฐมวัย การลงสีไม้ สีน้ำ สีน้ำมัน สีเทียน ฯลฯ
  -กิจกรรมสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ ใกล้ตัว
  -การปั่นดินน้ำมัน รูปทรงต่างๆ ฝึกกล้าเนื้อมือให้แข็งแรง
  ในความสำคัญ เริ่มจาการปลูกฝังให้ลูกๆ รักและสนุกกับการเรียน โดยการเพิ่มสมาธิในการเรียนให้สนุกและสนใจในสิ่งที่ครูสอนศิลปะสอน ผู้ปกครองจะเห็นความแตกต่างได้จากแนวการสอนของผู้สอน อาจารย์ที่ส่งไปสอนจะให้น้องได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่้น้องอนุบาลหลายๆท่านจะชอบเป็นพิเศษ

ฮัลโหลหนีห่าว คือ โรงเรียนสอน ภาษาจีน อังกฤษ คณิต และ ศิลปะ ที่เรียนสนุก เน้นกิจกรรม ทำให้กล้าพูด และ พูดเป็น นอกเหนือจาก ความสนุกสนาน นักเรียน จะได้เรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง และ การเข้าถึงถึง สิ่งที่อยากเรียน นักเรียน จะไม่เครียด และ กิจกรรมนั้นๆ จะทำให้ นักเรียนกล้าพูด และ กล้าซักถาม มากขึ้น สมัครเรียน โทร. 085-111-5997 LINE: HelloNihaoSchool